Het tandheelkundig team bestaat uit de tandarts, de preventie- en de stoel assistente.
De receptioniste doet de telefoon, staat u te woord, regelt afspraken en helpt bij het afhandelen van de administratie.

Het team is werkzaam binnen een algemene praktijk met als speciale aandachtsgebieden: mondhygiëne, bleken, esthetiek en bio-compatibiliteit behandelingen en gebruikte vulmaterialen.

Ook orthodontie (kaak- en gebits regulaties) neemt een belangrijke plaats in. Naast de zogenaamde uitneembare apparatuur (functioneel) en vaste apparatuur (brackets met draden), werken we ook al op jonge leeftijd met trainers (lijkt op zachte mondbeschermers) die al vroeg afwijkeningen in mond gedrag en kaak- en tandstand kunnen corrigeren. Binnen de vaste apparatuur kunnen wij inmiddels een geheel Nikkel vrije apparatuur aanbieden. Dit gezien de enorme toename van Nikkel allergieën, bij vrouwen geschat rond de 30%.

De persoonlijke benadering staat bij ons op de voorgrond. Aandacht en kwaliteit zijn belangrijke uitgangspunten.

tandartspraktijk Erik van Leeuwen in Amsterdam

In de regel is de preventieassistente belast met de mondhygiëne, zoals het uitgebreid reinigen van de mond en het geven van instructie.
Ook voert zij taken uit zoals sealen (het aanbrengen van kunststof beschermlaagjes op blijvende kiezen) en bleken (witter maken van tanden en kiezen).

De stoelassistente helpt de tandarts daar waar nodig en is ook in staat zelfstandig handelingen uit te voeren.

De tandarts houdt zich doorgaans bezig met het onderhouden en restaureren van het gebit. Uitgangspunt is daarbij dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met materialen die goed door het lichaam verdragen worden en het daarmee zo min mogelijk belasten. Ook wordt er gestreefd naar een zo esthetisch mogelijk resultaat.

Metalen in zijn algemeenheid worden zo min mogelijk gebruikt bij restauraties in de mond. In het bijzonder geldt dit voor amalgaam dat al jaren niet meer gebruikt wordt binnen onze praktijk vanwege de aanwezigheid van zware metalen. Met name de aanwezigheid van kwik speelt hierin een grote rol.
Het merendeel der restauraties (vullingen en o.a. kronen) worden van composiet (kunsthars) en porselein vervaardigd.

Een uitzondering betreffen de implantaten, deze worden door gespecialiseerde collega’s vervaardigd buiten onze praktijk en zijn in de regel van Titanium vervaardigd.
De keramische implantaten bieden nog onvoldoende zekerheid qua sterkte en levensduur.
Voor meer informatie hierover: www.nvbt.nl, website NVBT (Nederlandse Vereniging tot bevordering der Biologische Tandheelkunde) en www.iaomt.org website IAOMT (International Academy of Oral Medicine and Toxicology)